Pożegnalna sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji (2018 – 2024)

25 kwietnia odbyła się ostatnia, uroczysta sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji. Radni przedstawili sprawozdania z prac wszystkich pięciu komisji mijającej kadencji, a Bogusława Tomasik, Przewodnicząca Rady Gminy podsumowała jej działalność w latach 2018 – 2024.  W ciągu pięciu lat odbyło się 87 posiedzeń, podczas których radni podjęli łącznie 719 uchwał i 13 stanowisk. Podczas trwania VIII kadencji  miało miejsce wiele historycznych wydarzeń. Radni mieli przyjemność uhonorować piętnastotysięcznego mieszkańca naszej gminy – Nel Aniołkowską. W 2021 roku przyjęto Program „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” oraz „Nieporęcki bon żłobkowy”. W 2022 r. podjęto uchwałę dotyczącą ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Nieporęt, zaś w 2023 roku Rada Gminy Nieporęt przyjęła najważniejszy dokument samorządu lokalnego tj. Strategię Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030.

Podczas prac VIII kadencji podjęto 12 uchwał o nadaniu tytułów honorowych „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”. Tytuły otrzymali:

W rok 2020:

          Śp. Eugeniusz Woźniakowski – Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt w latach 2006-2018

W roku 2021:

          Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

          Wiesław Smoczyński- radny Gminy Nieporęt  I,II,III i V KADENCJI , radny Gminy Nieporęt  I,II,III i V KADENCJI, współtwórca herbu Gminy Nieporęt

          Marian Oszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt przez pięć kadencji w latach 1998-2018.

          Mieczysław Stańczak- wieloletni sołtys wsi Kąty Węgierskie

          Barbara Kawka – wieloletni sołtys wsi Nieporęt

          Henryka Galas – wieloletni dyrektor Gmiego Zespołu Oświaty w Nieporęcie

          Elżbieta Kotowska – wieloletni dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęcie

          Beata Wilk-  redaktor naczelna gminnej gazety Wieści Nieporęckie

W roku 2022:

          Barbara Kopcińska – radna Gminy Nieporęt w latach 1994 – 1998 oraz wieloletni Sekretarz Gminy Nieporęt.

W roku 2024:

          Elżbieta Staniszewska – wieloletni Kierownik Działu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nieporęt

          Małgorzata Gajda – wieloletni Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Podczas spotkania nie zabrakło wzruszających momentów.  Były podziękowania, kwiaty i gratulacje za wyjątkowo harmonijną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Ustępujący radni otrzymali pamiątkowe akwarele autorstwa Jolanty Drozd.

Ostatnia sesja VIII kadencji była okazją do podziękowania i pożegnania odchodzącego ze stanowiska Wójta Gminy Nieporęt. Marszałek Mazowsza, Adam Struzik, przekazał wójtowi Medal 25-lecia Województwa Mazowieckiego za całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej, owocną współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz cenny wkład wniesiony w prężny rozwój Mazowsza. Gratulacje za lata życzliwej, bardzo dobrej współpracy Maciejowi Mazurowi złożyli: Sylwester Sokolnicki, starosta legionowski, Artur Borkowski Burmistrz miasta i gminy Serock, Paweł Kownacki Wójt Gminy Wieliszew. Płk Krzysztof Rawski, Zastępca Dowódcy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ im. gen. dyw. Wiktora Thommée w Białobrzegach, przekazał na ręce wójta Mazura pamiątkową głownię sztandaru 9. Brygady. Mnóstwo ciepłych słów padło również od zasłużonych dla gminy Nieporęt, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół oraz jednostek organizacyjnych.