Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt.

Gmina Nieporęt informuje, że w terminie  od  6 maja 2024 r. do ‍7 czerwca 2024 r. w ‍siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, pl. Wolności ‍1, 05-126 Nieporęt, wyłożony zostanie do wglądu publicznego projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt.

Z jego ustaleniami będzie można zapoznać się w urzędzie gminy w ‍godzinach pracy urzędu oraz w ‍zamieszczonej w ‍Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt https://bip.nieporet.pl/ wersji elektronicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ‍projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w ‍dniu 3 czerwca 2024 r. o ‍godzinie 16:00 w ‍siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu zamieszczonym w BIP pod adresem

https://bip.nieporet.pl/m,8964,opracowania-planistyczne-w-trakcie-sporzadzania.html

 oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy