Gminny Programu Wymiany Pieców

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dnia 20 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Jakie możliwości daje gminny program wymiany pieców?

  1. Jakie „stare” źródła ciepła można wymienić: wszelkie niskosprawne i nie ekologiczne źródła ciepła, takie jak: kotły, piece, kominki, „kozy”, kuchnie węglowe, piecokuchnie –  zasilane paliwem stałym: węglem, koksem, miałem, ekogroszkiem, drewnem, stanowiące główne źródło centralnego ogrzewania.
  2. Jakie nowe źródła ciepła można zamontować: fabrycznie nowe, proekologiczne źródła ciepła, takie jak: pompy ciepła (powietrzne, gruntowe), kotły/piece gazowe, ogrzewanie elektryczne, zaspokajające potrzeby Wnioskodawcy w zakresie centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania wraz  z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej.
  3. Wysokość możliwego do otrzymania dofinansowania: 80% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 7 000,00 zł.
  4. Dotacja gminna może być łączona z innymi źródłami finansowania (np. Programem „Czyste Powietrze”), pod warunkiem, iż łączna kwota uzyskanych środków publicznych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia
  5. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów demontażu dotychczasowego (starego) źródła ciepła i kosztów zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła.
  6. Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać do dnia 10 września br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
  7. Termin zakończenia przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego dotacją oraz złożenia wniosku o rozliczenie dotacji ustala się do dnia 31 października br.

Ważne!

Wnioski, pod rygorem odmowy udzielenia dotacji, należy składać przed demontażem starego źródła ciepła oraz przed dokonaniem zakupu i montażu nowego źródła ciepła, które ma zostać objęte wnioskowaną dotacją

Informacji w sprawie dotacji udziela:

Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Nieporęt

Tel. (22) 767-04-10

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji wraz z załącznikami (czyli plik „Dz.Urz.Woj.Maz._poz.6026” w *pdf)

Instrukcja dla mieszkańców – wymiana pieca krok po kroku (*pdf)