Zielony parking w Kompleksie Rekreacyjno – Wypoczynkowym Nieporęt- Pilawa

Gmina Nieporęt zleciła wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej tzw. zielonego parkingu na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa. Chodzi o wykonanie parkingu z kostki brukowej o powierzchni 3800 m kw., zadaszenia parkingu o powierzchni ok.1000 m kw., na którym zostanie umieszczona instalacja fotowoltaiczna o mocy 145 kW, magazynu energii o mocy 51 kW, a także
systemu parkingowego oraz uporządkowania obsługi komunikacyjnej parkingu z oznakowaniem pionowym. Wjazd na parking będzie odbywał się jedną bramą z automatycznym szlabanem, a wyjazd zlokalizowany zostanie w innym miejscu. W ramach zapytania ofertowego do wykonania dokumentacji została wybrana firma Tesla Katarzyna Tomaszewska z Warszawy. Koszt zadania to150 tys. zł. Przewidywany termin wykonania dokumentacji 15 czerwca 2024 r.