Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030