Ważne informacje

Pomoc finansowa

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy.
Z programu mogą skorzystać osoby, które są obywatelami Ukrainy i przekroczyły granicę z Polską po 24 lutego 2022 r., nie otrzymują pomocy finansowej od innych organizacji pozarządowych i spełniają następujące kryteria:

  • samotny rodzic z dzieckiem lub osobą starszą,
  • samotna starsza osoba, która jest głową rodziny,
  • rodzina z 2 lub więcej osobami poniżej 18 r.ż. lub powyżej 50 r.ż.
  • rodzina z jedną lub większą liczbą osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie: Pomoc finansowa – #napomocUkrainie (pck.pl)
***
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФКК) разом з Польським Червоним Хрестом (ПЧХ) проводить програму фінансової допомоги біженцям з України.

Програма доступна для громадян України, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року та не отримують фінансової допомоги від інших неурядових організацій і відповідати наступним критеріям:

  • одинокий батько /мати з дитиною або літня особа,
  • самотня особа похилого віку, яка є головою сім’ї,
  • сім’я з 2 і більше осіб віком до 18 років. або старше 50 років
  • сім’я з одним або кількома людьми з інвалідністю

Грошова допомога – #napomocUkrainie (pck.pl)

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (https://interwencjaprawna.pl/)

Porady prawne – możliwy kontakt po ukraińsku, rosyjsku, polsku

Informacja prawna udzielana online: porada@interwencjaprawna.pl

Możliwość umówienia się na konsultację z prawnikiem: porada@interwencjaprawna.pl lub telefonicznie: +48 880 145 372 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 16)

Udzielamy także porad prawnych w miejscach zbiorowego zakwaterowania uchodźców lub w danej miejscowości (w obrębie województwa mazowieckiego) we współpracy z działającą lokalnie organizacją lub instytucją. W celu umówienia takiej wizyty należy wysłać wiadomość na adres: a.gutowska@interwencjaprawna.pl  (z dopiskiem w tytule wiadomości: mobilna pomoc prawna)

SIP uruchamia dedykowany  Portal prawny dla uciekających z Ukrainy: ukraina.interwencjaprawna.pl, dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

Portal docelowo ma służyć osobom pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy – być bazą wiedzy z najnowszymi informacjami o prawie oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane przez uchodźców i NGO pytania. 

Dyżury prawne dla organizacji organizowane będą przez  7 dni w tygodniu w godzinach 9 – 21. Pytania przyjmowane będą przez dedykowany formularz dostępny na portalu, a odpowiedzi na zadane pytania SIP starać się będzie udzielać niezwłocznie.

SIP prowadzić będzie także bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających.  Organizowane będą szkolenia prawne z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci – migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GOSP udziela Uchodźcom pomocy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych ( żywność, środki higieniczne, pomoc w zakupie leków itp.) na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej identycznie jak dla Obywateli Rzeczpospolitej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie tel : 22 490 43 41 lub +48 666 252 328

Pomoc psychologa należy uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu : +48 698 695 059.

Pomoc tłumacza z języka rosyjskiego i angielskiego pod nr telefonu : +48 698 695 059; +48 509 990 178

strona GOPS https://gops-nieporet.pl/

ZAKWATEROWANIE DLA UCHODŹCÓW

Jeśli chcesz udzielić tymczasowego schronienia / udostępnić lokum dla osób uciekających z Ukrainy, które potrzebują schronienia w Polsce napisz do nas na adres pomagamukrainie@nieporet.pl

Uwaga! Oferty pomocy przewidują chęć udzielenia mieszkania / pokoju WYŁĄCZNIE NIEODPŁATNIE.

BEZPŁATNA POMOC ZDROWOTNA

Informacje o zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W godzinach wieczornych (18.00–08.00) – za pośrednictwem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy (finansowej, humanitarnej, psychologicznej, prawnej), wejdź na stronę: pomagamukrainie.gov.pl.

Zbiórki finansowe na rzecz mieszkańców Ukrainy prowadzą:

Fundacja Siepomagahttps://www.siepomaga.pl/ukraina

Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Caritas Polskahttps://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA