Otwarcie OGRODU RYBAKA

17.10.2021 r. po mszy świętej dla dzieci, Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur wraz z Panią Alicją Sokołowską Zastępcą Wójta Gminy Nieporęt oraz mieszkańcami, radnymi, sołtysami oficjalnie otworzyli Ogród Rybaka – plac zabaw i rekreacji w centrum Nieporętu. Ksiądz proboszcz Władysław Trojanowski poświęcił plac, po czym najmłodsi mieszkańcy naszej gminy przecięli wstęgę zrobioną z kolorowych motyli. Była wata cukrowa, ogromne bańki mydlane, mnóstwo animacji dla dzieci. Także nasi seniorzy dobrze się bawili. Razem z profesjonalnym instruktorem mogli przetestować urządzenia do rehabilitacji ruchowej. Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Tomasik,
która jest z zawodu pielęgniarką, mierzyła wszystkim chętnym poziom cukru we krwi i ciśnienie.