„Czekjąc Na Gwiazdkę” koncert zespołu Camerata Vistula oraz Betlejemskie Światełko do nieba w wykonaniu harcerzy 329 WDH i GZ

Zdjęcie foto_0012.jpg Zdjęcie foto_0018.jpg Zdjęcie foto_0029.jpg Zdjęcie foto_0020.jpg Zdjęcie foto_0010.jpg Zdjęcie foto_0027.jpg Zdjęcie foto_0007.jpg Zdjęcie foto_0002.jpg Zdjęcie foto_0023.jpg Zdjęcie foto_0016.jpg Zdjęcie foto_0001.jpg Zdjęcie foto_0026.jpg Zdjęcie foto_0019.jpg Zdjęcie foto_0003.jpg Zdjęcie foto_0028.jpg Zdjęcie foto_0022.jpg Zdjęcie foto_0015.jpg Zdjęcie foto_0025.jpg Zdjęcie foto_0013.jpg Zdjęcie foto_0021.jpg Zdjęcie foto_0024.jpg Zdjęcie foto_0008.jpg Zdjęcie foto_0011.jpg Zdjęcie foto_0009.jpg Zdjęcie foto_0006.jpg Zdjęcie foto_0005.jpg Zdjęcie foto_0014.jpg Zdjęcie foto_0017.jpg Zdjęcie foto_0004.jpg