Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.