Jubileusz 10-lecia zespołu „Młodzież 50+”

8 października 2021r. w filii GOK w Stanisławowie Drugim chórzyści i zaproszeni goście celebrowali 10. rocznicę powstania zespołu wokalnego. W uroczystościach udział wzięli: Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, Zastępca Wójta Gminy Nieporęt Alicja Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt Bogusława Tomasiki, Sekretarz Marszałka Województwa Mazowieckiego Emil Sawicki, Przewodnicząca legionowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Danuta Andrzejewska, Sołtys Stanisławowa Drugiego  Andrzej Bielski,  Proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie ksiądz Tomasz Chciałowski oraz śpiewacy z „Echa Nieporętu”. Członkowie zespołu „Młodzież 50 +” zostali uhonorowani medalem PRO MASOVIA nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Chórzyści uczcili swój jubileusz uroczystym koncertem i wspaniałym tortem przygotowanym osobiście m.in. przez członkinie zespołu „:Młodzież 50+” oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Data publikacji: 11.10.2021 r.