Nadanie Sztandaru 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. dyw. Wiktora Thommée w Białobrzegach

7 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość nadania, poświęcenia i przekazania sztandaru 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. dyw. Wiktora Thommée w Białobrzegach. Sztandar ufundowany został przez Samorząd Gminy Nieporęt, przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Nieporęt. Rodzicami Chrzestnymi sztandaru zostali: Anna Maria Anders – Ambasador RP we Włoszech z akredytacją w San Marino, oraz Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt.Na sztandarze zostały umieszczone symbole jednostki, herb Gminy Nieporęt, Wizerunek Matki Bożej Żołnierskiej, inicjały gen. Brygady Wiktora Thommée oraz Odznaka Pamiątkowa 9 BWD DG RSZ. Na głowicy sztandaru znajduje się orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami i tabliczka z oznaczeniem jednostki. Na drzewcu sztandaru wbito gwoździe honorowe i pamiątkowe fundatorów sztandaru.Ppłk ks. Marcin Czeropski, który koncelebrował mszę świętą w intencji 9 Brygady powiedział – 7 czerwca 9 brygadzie przybył nowy żołnierz!

Nadanie Sztandaru 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. dyw. Wiktora Thommée w Białobrzegach