Rozstrzygnięcie konkursu – „Narysuj swój kalendarz”

Zdjęcie foto_1118.jpg Zdjęcie foto_1122.jpg Zdjęcie foto_1124.jpg Zdjęcie foto_1117.jpg Zdjęcie foto_1116.jpg Zdjęcie foto_1119.jpg Zdjęcie foto_1123.jpg Zdjęcie foto_1126.jpg Zdjęcie foto_1121.jpg Zdjęcie foto_1125.jpg Zdjęcie foto_1120.jpg Zdjęcie foto_1127.jpg