Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie na zimowisku w Zakopanem

Zdjęcie foto_0051.jpg Zdjęcie foto_0012.jpg Zdjęcie foto_0043.jpg Zdjęcie foto_0018.jpg Zdjęcie foto_0074.jpg Zdjęcie foto_0047.jpg Zdjęcie foto_0116.jpg Zdjęcie foto_0065.jpg Zdjęcie foto_0041.jpg Zdjęcie foto_0123.jpg Zdjęcie foto_0142.jpg Zdjęcie foto_0150.jpg Zdjęcie foto_0097.jpg Zdjęcie foto_0088.jpg Zdjęcie foto_0147.jpg Zdjęcie foto_0079.jpg Zdjęcie foto_0120.jpg Zdjęcie foto_0111.jpg Zdjęcie foto_0153.jpg Zdjęcie foto_0033.jpg Zdjęcie foto_0106.jpg Zdjęcie foto_0029.jpg Zdjęcie foto_0096.jpg Zdjęcie foto_0046.jpg Zdjęcie foto_0071.jpg Zdjęcie foto_0056.jpg Zdjęcie foto_0141.jpg Zdjęcie foto_0020.jpg Zdjęcie foto_0010.jpg Zdjęcie foto_0027.jpg Zdjęcie foto_0149.jpg Zdjęcie foto_0138.jpg Zdjęcie foto_0135.jpg Zdjęcie foto_0134.jpg Zdjęcie foto_0130.jpg Zdjęcie foto_0144.jpg Zdjęcie foto_0158.jpg Zdjęcie foto_0007.jpg Zdjęcie foto_0002.jpg Zdjęcie foto_0023.jpg Zdjęcie foto_0059.jpg Zdjęcie foto_0100.jpg Zdjęcie foto_0053.jpg Zdjęcie foto_0031.jpg Zdjęcie foto_0107.jpg Zdjęcie foto_0080.jpg Zdjęcie foto_0118.jpg Zdjęcie foto_0016.jpg Zdjęcie foto_0133.jpg Zdjęcie foto_0042.jpg Zdjęcie foto_0038.jpg Zdjęcie foto_0126.jpg Zdjęcie foto_0083.jpg Zdjęcie foto_0054.jpg Zdjęcie foto_0050.jpg Zdjęcie foto_0139.jpg Zdjęcie foto_0103.jpg Zdjęcie foto_0001.jpg Zdjęcie foto_0058.jpg Zdjęcie foto_0151.jpg Zdjęcie foto_0112.jpg Zdjęcie foto_0146.jpg Zdjęcie foto_0039.jpg Zdjęcie foto_0026.jpg Zdjęcie foto_0019.jpg Zdjęcie foto_0094.jpg Zdjęcie foto_0003.jpg Zdjęcie foto_0075.jpg Zdjęcie foto_0131.jpg Zdjęcie foto_0044.jpg Zdjęcie foto_0028.jpg Zdjęcie foto_0137.jpg Zdjęcie foto_0104.jpg Zdjęcie foto_0069.jpg Zdjęcie foto_0115.jpg Zdjęcie foto_0121.jpg Zdjęcie foto_0119.jpg Zdjęcie foto_0092.jpg Zdjęcie foto_0143.jpg Zdjęcie foto_0022.jpg Zdjęcie foto_0124.jpg Zdjęcie foto_0048.jpg Zdjęcie foto_0099.jpg Zdjęcie foto_0015.jpg Zdjęcie foto_0036.jpg Zdjęcie foto_0129.jpg Zdjęcie foto_0060.jpg Zdjęcie foto_0061.jpg Zdjęcie foto_0025.jpg Zdjęcie foto_0082.jpg Zdjęcie foto_0089.jpg Zdjęcie foto_0159.jpg Zdjęcie foto_0067.jpg Zdjęcie foto_0128.jpg Zdjęcie foto_0057.jpg Zdjęcie foto_0081.jpg Zdjęcie foto_0109.jpg Zdjęcie foto_0108.jpg Zdjęcie foto_0052.jpg Zdjęcie foto_0078.jpg Zdjęcie foto_0091.jpg Zdjęcie foto_0070.jpg Zdjęcie foto_0152.jpg Zdjęcie foto_0125.jpg Zdjęcie foto_0063.jpg Zdjęcie foto_0013.jpg Zdjęcie foto_0040.jpg Zdjęcie foto_0068.jpg Zdjęcie foto_0145.jpg Zdjęcie foto_0155.jpg Zdjęcie foto_0114.jpg Zdjęcie foto_0072.jpg Zdjęcie foto_0049.jpg Zdjęcie foto_0132.jpg Zdjęcie foto_0021.jpg Zdjęcie foto_0030.jpg Zdjęcie foto_0140.jpg Zdjęcie foto_0064.jpg Zdjęcie foto_0024.jpg Zdjęcie foto_0008.jpg Zdjęcie foto_0055.jpg Zdjęcie foto_0011.jpg Zdjęcie foto_0113.jpg Zdjęcie foto_0102.jpg Zdjęcie foto_0086.jpg Zdjęcie foto_0105.jpg Zdjęcie foto_0009.jpg Zdjęcie foto_0062.jpg Zdjęcie foto_0085.jpg Zdjęcie foto_0154.jpg Zdjęcie foto_0087.jpg Zdjęcie foto_0117.jpg Zdjęcie foto_0101.jpg Zdjęcie foto_0034.jpg Zdjęcie foto_0127.jpg Zdjęcie foto_0006.jpg Zdjęcie foto_0095.jpg Zdjęcie foto_0077.jpg Zdjęcie foto_0037.jpg Zdjęcie foto_0084.jpg Zdjęcie foto_0093.jpg Zdjęcie foto_0005.jpg Zdjęcie foto_0045.jpg Zdjęcie foto_0098.jpg Zdjęcie foto_0014.jpg Zdjęcie foto_0032.jpg Zdjęcie foto_0017.jpg Zdjęcie foto_0066.jpg Zdjęcie foto_0076.jpg Zdjęcie foto_0156.jpg Zdjęcie foto_0148.jpg Zdjęcie foto_0136.jpg Zdjęcie foto_0035.jpg Zdjęcie foto_0004.jpg Zdjęcie foto_0110.jpg Zdjęcie foto_0073.jpg Zdjęcie foto_0157.jpg Zdjęcie foto_0090.jpg Zdjęcie foto_0122.jpg