Uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. dyw. Wiktora Thommée

7 września 2023 r. na terenie jednostki wojskowej w Białobrzegach nastąpiło uroczyste przekazanie dowództwa i sztandaru, ufundowanego przez społeczność Gminy Nieporęt, w 9. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DG RSZ im. gen. Dyw. Wiktora Thommée. Dotychczasowy dowódca Brygady, Pan pułkownik dypl. dr inż. Piotr Waniek, objął stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. Wsparcia – szefa Pionu 2 Korpusu Polskiego w Krakowie. Dowództwo nad 9. Brygadą objął pułkownik Andrzej Kwaśnik.