Bezpieczniej z ratownikami

Kurs organizowany jest przez Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED w Warszawie. Skierowany jest do osób, które często jako pierwsze znajdują się na miejscu wypadku, pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia. Właśnie strażacy i strażnicy gminni mają niejednokrotnie pierwszy kontakt z osobami rannymi, wymagającymi natychmiastowej pomocy. Kurs utrwala wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kształtuje poczucie odpowiedzialności za jakość niesionej pomocy, a tym samym właściwą postawę etyczną u osób podejmujących czynności ratunkowe. Ćwiczenia odbywają się w niewielkich grupach, co pozwalana na dokładne i rzetelne przygotowanie przyszłych ratowników. Ponadto członkowie grupy w codziennej służbie współpracują ze sobą, więc wspólne zajęcia wpływają na zgranie zespołu i sprawność działania. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kończy egzamin, do którego można przystąpić mając potwierdzoną 100% frekwencję.

Uzyskanie kwalifikacji ratownika daje możliwości udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy np. wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej bezprzyrządowej oraz z użyciem sprzętu, tamowania krwotoków, opatrywania ran, unieruchamiania złamań, prowadzenia wstępnej segregacji medycznej. Ratownicy mają również niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów działania w sytuacji zagrożenia życia i podejmowania decyzji.
Funkcjonariusze gminnej OSP i Straży Gminnej już niejednokrotnie ratowali rannych, jednak ukończenie kursu podniesie jakość niesionej przez nich pomocy, a oni sami będą się czuli pewniej w trudnych sytuacjach.