Dofinansowanie placu zabaw

Plac zabaw dla najmłodszych uczniów stanie za szkołą, w miejscu obecnie istniejącego. Będzie miał powierzchnię ok. 500 m2, pokrytą bezpieczną gumową nawierzchnią, chroniącą dzieci przed urazami. Kolorowe urządzenia zabawowe zapewniają korzystającym z nich dzieciakom warunki do właściwego rozwoju psychofizycznego i aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. Będą to m.in. zestawy sprawnościowe, tory przeszkód i huśtawki. Podobny plac zabaw powstał już przy szkole w Józefowie.

Zgodnie z zasadami programu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji czyli 115 450 zł. Prace zrealizowane zostaną w okresie wakacyjnym.
Gmina uzyskała ponadto 6 tys. zł na zakup wyposażenia miejsca zabaw w szkole w Izabelinie, również z programu „Radosna szkoła”. Jest to ostatnia już gminna szkoła, korzystającego z tego rodzaju dofinansowania, pozostałe szkoły zostały wyposażone w 2009 roku.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefowie