Efektywna współpraca

Tematem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. i Gminą Nieporęt, mającej na celu wybudowanie w 2011 r. sieci dostępowej dedykowanej do szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Wójt Maciej Mazur oraz przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. podjęli decyzję o jak najszybszej realizacji inwestycji.
Całość inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Telekomunikacji Polskiej S.A., a w jej ramach dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyskają mieszkańcy Gminy Nieporęt.
Uczestnicy spotkania ustalili, że prace rozpoczną się niezwłocznie. Urząd Gminy jest przychylny inwestycji realizowanej przez Telekomunikację Polską S.A. oraz deklaruje wsparcie przy jej realizacji.
W 2011 r. szybki Internet dotrze do mieszkańców gminy – w pierwszym etapie do sołectw Beniaminów i Wólka Radzymińska.
W ramach niniejszej inwestycji Telekomunikacja Polska przewidziała między innymi:
– budowę nowych węzłów (szaf) dostępowych,
– budowę kabli światłowodowych i energetycznych zasilających szafy,
– budowę sieci lokalnych niezależnie dla każdej lokalizacji węzła usługowego.
Inwestorem budowy sieci telekomunikacyjnej jest w całości Telekomunikacja Polska S.A.
źródło źródło – TP S.A.