Informujemy, że termin samospisu internetowego upłynął w dniu 16 czerwca 2011 r.