Internetowy Manager Punktów Adresowych

22 grudnia uruchomione zostało w Urzędzie Gminy Nieporęt oprogramowanie
„Internetowy Manager Punktów Adresowych”, służące do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów.
Gmina Nieporęt jest pierwszą gminą w powiecie legionowskim posługującą się tak
nowoczesnym narzędziem do prowadzenia rejestru miejscowości ulic i adresów.
W ten sposób realizuje również wymagania nałożone na samorząd dyrektywą INSPIRE i Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
W rejestrze znajdują się wszystkie miejscowości gminy Nieporęt wraz z zaznaczonymi ulicami i ich numeracją. Baza adresowa będzie na bieżąco aktualizowana, nanoszone na nią będą wszystkie zmiany dokonywane w obrębie nazewnictwa dróg i numeracji budynków.
Ważnym elementem projektu jest portal mapowy, umożliwiający użytkownikom wyszukiwanie ulic i adresów prezentowanych na podkładzie mapy ewidencyjnej lub ortofotomapy (mapy lotniczej). Prosta wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie określonego punktu na mapie miejscowości. Stwarza to wszystkim użytkownikom usługi łatwy sposób korzystania z urzędowej informacji adresowej.

Portal dostępny jest pod adresem: www.nieporet.punktyadresowe.pl lub na stronie internetowej Gminy Nieporęt (www.nieporet.pl) pod ikoną – Punkty adresowe.