Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej

Wniosek w tej sprawie gmina złożyła w połowie 2010 roku. Dokumenty zostały pozytywnie ocenione i wkrótce zapadła decyzja o przyznaniu gminie Nieporęt środków finansowych w wysokości 200 tys. zł w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej obejmuje wykonanie docieplenia wraz z tynkami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek i podłóg. Prace wokół budynku przewidują położenie chodników, wykonanie wjazdu z kostki betonowej oraz remont ogrodzenia. Zaplanowany został również zakup niezbędnego wyposażenia, w tym mebli i komputerów.
Prace remontowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu, a ich zakończenie zaplanowane jest w 2012 roku.