Narodowe Siły Rezerwowe – wyzwanie dla ludzi z pasją

Narodowe Siły Rezerwowe – wyzwanie dla ludzi z pasją

9 batalion łączności w Białobrzegach ogłasza nabór
do Narodowych Sił Rezerwowych

Wzorem innych państw NATO trwa nabór do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierze rezerwy, pełniący służbę w NSR, przeznaczeni będą głównie do:
•zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
•przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
•realizacji zadań poza granicami kraju;
•wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą służby, będą kierowani do służby przygotowawczej.

Rekrutację realizują wojskowe komendy uzupełnień. Informacje na temat NSR oraz dane teleadresowe instytucji i komórek zaangażowanych w proces tworzenia NSR są dostępne na stronie internetowej www.mon.gov.pl

Zachęcamy do służby w NSR w 9 batalionie łączności w Białobrzegach

Telefon kontaktowy: 22 688-75-17