Obchody Święta Niepodległości przez zegrzyńskich łącznościowców

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Ten dzień ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku, ale w latach 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych, w 1989 roku Sejm IX kadencji przywrócił narodowi to święto i ten dzień stał się ustawowo wolnym od pracy. W tym roku żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki uroczyście obchodzili Święto Niepodległości, w czterech miejscowościach: Zegrzu, Nieporęcie, Serocku i Legionowie.

W zegrzyńskiej jednostce wojskowej, 10 października odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli żołnierze oraz pracownicy wojska z Centrum. Punktualnie o godz. 7.45 mjr Cezary Semeniuk złożył meldunek komendantowi Centrum pułkownikowi Markowi Stolarzowi.”Święto Niepodległości w świadomości Polaków jest symbolem wskrzeszenia niepodległego państwa polskiego, które odrodziło się z niewoli, by na ówczesnej mapie Europy dać świadectwo swojego istnienia. 11 listopada to dzień Święta Narodowego, radości z odzyskania Ojczyzny, to dzień powrotu nadziei Polaków. W tym uroczystym dniu oddajemy hołd wszystkim pokoleniom rodaków, którzy swym życiem i daniną krwi zaświadczyli o wielkim umiłowaniu ojczyzny.”- powiedział pułkownik Stolarz do zebranych. Ponadto podziękował im za trud, wysiłek i wszystko to, co jest czynione dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej, Sił Zbrojnych RP oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Żołnierzom Centrum, pracownikom i ich rodzinom, życzył wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, służbie oraz w życiu osobistym.

Następnie zostały wręczone medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał mjr Andrzej Pogodziński, Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – mł. chor. Marian Ścibor, Brązowe Medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”: st. kpr. Jarosław Grotek, st. kpr. Andrzej Rynkowski. Ponadto za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym nadał Gwiazdy Iraku: kpt. Jarosław Szwak, chor. Przemysław Michalik, sierż. Artur Nowacki, plut. Robert Ujazdowski. a Gwiazdy Afganistanu otrzymali: kpt. Konrad Pawlik, st. sierż. Adam Kaźmierczak oraz st. szer. Łukasz Tajer. Ponadto zostały wręczone pamiątkowe medale i wojskowe odznaki strzeleckie dla żołnierzy Centrum. Uroczystość na placu zakończyła się defiladą pododdziałów.

10 listopada żołnierze Centrum uczestniczyli także w uroczystościach na Placu Wolności w Nieporęcie, gdzie został odczytany Apel Pamięci, kompania oddała salwę honorową oraz wystawiony został posterunek honorowy przy tablicy ku czci żołnierzy Armii Krajowej III Batalionu I Rejonu „Marianowo – Brzozów” VII Obwodu „Obroża”.

Natomiast w uroczystościach w Serocku, w godzinach wieczornych (10.11) odbyła się msza w kościele parafialnym, na rynku wystawiony został sprzęt łączności i stanowisko informacyjne, gdzie można było się dowiedzieć wszystkiego o Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Po mszy odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem kompanii, która oddała salwę honorową. Odczytano również Apel Pamięci, a delegacje złożyły kwiaty. W uroczystościach tych uczestniczył komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Marek Stolarz.

Natomiast 11 listopada w Legionowie przy pomniku Polski Walczącej major Krzysztof Palewski odczytał Apel Pamięci, a kompania z Centrum oddała salwę honorową. Przemówienie z okazji Święta Niepodległości wygłosił prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, a delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Wieniec złożyli zastępca komendanta CSiI w Zegrzu ppłk Karol Sawicki i ks.ppłk Waldemar Rawiński