Od stycznia sprawy wojskowe w Warszawie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień ( Dz. U. z 2010 r. ,nr 41, poz. 242) z dniem 31 grudnia 2010 r. kończy działalność Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Dworze Mazowieckim. Od dnia 1 stycznia 2011 zgodnie z w/w rozporządzeniem terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Śródmieście obejmować będzie teren Gminy Nieporęt. Znaczy to że, wszystkie sprawy wojskowe z dniem 1 stycznia 2011 r. należy kierować do WKU Warszawa – Śródmieście pod adresem: WKU Warszawa – Śródmieście, 01-558 Warszawa, ul Mierosławskiego 22 (dawna siedziba WKU Warszawa Żoliborz).
Ponadto w sprawach wojskowych można kontaktować się z Urzędem Gminy Nieporęt tel. 22 7670440 pok. 22.