Odmulanie Kanału Żerańskiego

Z informacji uzyskanych od Zenona Chęcia, Zastępcy Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem RZGW w Warszawie wynika, że usuniętych zostanie 3400 m3 piasku i namułów, naniesionych przez rzekę Czarną do Kanału Żerańskiego. Poprawi to zdecydowanie warunki żeglowania w tej części Kanału, wpłynie również na przepustowość rzeki Czarnej w tym miejscu.

Gromadzenie się mułu w miejscu ujścia rzek do Kanału jest powszechnym zjawiskiem. Najwięcej piasku nanoszą właśnie rzeka Czarna w Stanisławowie Pierwszym i Długa w Kobiałce. Odmulanie rzeki Długiej wykonano wiosną. Rzeki te odbierają duże ilości wody deszczowej zmieszanej z piaskiem z osiedli położonych wzdłuż jej brzegów i przy ujściu do Kanału zmniejszają jego głębokość.