Opieka nad dziećmi do lat 3

Pod adresem: www.zlobki.mpips.gov.pl znajdziemy m.in. informacje dla rodziców, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków lub klubów, informacje dla gmin, które prowadzą żłobki i kluby lub zainteresowane są ich tworzeniem. Strona pomóc może również podmiotom, które chciałyby rozpocząć działalność w tych formach, a także osobom zawodowo zajmujących się opieką nad małym dzieckiem.