Oświetlenie gminnych dróg

Wykonano oświetlenie:

– ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim
zamontowano 6 punktów świetlnych, na odcinku 200 metrów.
Koszt inwestycji wyniósł 28 tys. złotych, wykonawcą była Firma Elektryczna z Żyrardowa.

– odcinka ul. Granicznej w Stanisławowie Pierwszym, od ul. Baletowej w kierunku południowym
zamontowano 12 punktów świetlnych, na odcinku ok. 430 metrów.
Koszt inwestycji wyniósł 44 750 zł, wykonawcą była firma ELVOT z Warszawy.

– całego odcinka ulicy Wiosennej w Józefowie
zamontowano 19 lamp na odcinku 670 metrów.
Koszt inwestycji wyniósł 78 500 zł, wykonawcą była firma ELLS-BUD z Kobyłki.