Pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego

15 maja o godz. 12.00 w Stanisławowie Pierwszym odbędzie się msza polowa w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego, w 110 rocznicę urodzin.
Imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego nazwane zostało rondo we wsi Rembelszczyzna.
Msza polowa odbędzie się na placu nad kanałem Żerańskim, za mostem przy ul. Strużańskiej.

PILECKI Witold (1901-1948)
pseudonimy „Witold”, „Tomek”, „Romek”,
nazwiska konspiracyjne: „Tomasz Serafiński”, „Roman Jezierski, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”, kryptonim „T-IV”;
oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE”, więzień polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.