Pamiętamy o tych, co odeszli. Pamiętamy o historii naszego kraju

Wszyscy ochoczo przystąpili do porządkowania grobów. Zuchy, harcerze, drużynowi i rodzice grabili liście i zbierali śmiecie. Na koniec zbiórki, minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanych tu ludzi, zapalili znicze na mogiłach i złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym to miejsce. Na płycie zbiorowego nagrobka widnieje napis: „Na tym cmentarzu spoczywają zwłoki około 10 tysięcy jeńców radzieckich narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, mongolskiej i polskiej pomordowanych przez hitlerowców w latach 1941-1944”. Wszyscy tu polegli i pochowani byli ofiarami wojny. Pamiętamy także i o nich.
Potem zuchy i harcerze przeszli pod Pomnik ku czci legionistów Józefa Piłsudskiego.

Stoi on w centrum wsi Białobrzegi przed budynkiem szkoły podstawowej. Upamiętnia żołnierzy Legionów Polskich, internowanych w 1917 roku przez Niemców za odmowę złożenia przysięgi na „wierność i braterstwo broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier”.
Powstał z inicjatywy pułku radiotelegraficznego w 1931 roku, a 1948 roku całkowicie go zlikwidowano. Mieszkańcy tego regionu są bardzo przywiązani do swojej historii, dlatego to z ich inicjatywy pomnik odbudowano w tym samym miejscu. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 5 czerwca 2004 roku.

Harcerze i zuchy z Nieporętu także kultywują historię swojej małej ojczyzny. Stąd wspólna szczepowa zbiórka w tak ważnych miejscach gminy, upamiętniająca również nasze narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.

Aneta Zaremba