PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania