Perła Solidności ze Stanisławowa Pierwszego

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie finansowej, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu „Solidnej Firmy”.
Celem Programu jest propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi, promowanie najlepszych firm jako partnerów dla konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych, tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne, propagowanie działań prospołecznych i proekologicznych.

Firma Lantmännen Unibake otrzymała już po raz dziesiąty certyfikat Programu Solidna Firma, a podsumowaniem wysokiego poziomu jej działań biznesowych było przyznanie wyróżnienia specjalnego Perła Solidności. Otrzymują go uczestnicy Programu, którzy dziesięciokrotnie przeszli pomyślnie weryfikację.

Serdecznie gratulujemy przyznanego Lantmännen Unibake wyróżnienia i życzymy, aby również w następnych latach efekty działalności były powodem do satysfakcji i uznania w świecie biznesu.

Dyrektor Jacek Górecki odbiera Perłę Solidności
Dyrektor Jacek Górecki odbiera Perłę Solidności
certyfikat Solidna Firma odebrała Pani Urszula Czesak