Podsumowanie akcji usuwania azbestu z terenu gminy Nieporęt w 2010 roku.

Firma odebrała 203 tony odpadów azbestowych, składowanych na 103 prywatnych posesjach, a następnie przetransportowała do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. W tym roku poraz pierwszy mieszkańcy gminy Nieporęt mieli okazję skorzystać z możliwości demontażu płyt azbestowych z dachów przez ww. firmę w ramach dotacji. Z takiem możliwości skorzystało 10 osób. Akcja została sfinansowana w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita koszt akcji to 67 629,89 zł.
Łącznie od początku prowadzenia akcji czyli od 2006 roku zostało zebranych i wywiezionych do utylizacji 450 ton wyrobów zawierających azbest. Usuwanie wyrobów niebezpiecznych jakim jest azbest będzie na terenie gminy w dalszym ciągu kontynuowane, aby do 2032 roku materiały te zostały zupełnie wycofane z użytkowania.
Gmina Nieporęt złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Warszawie o dofinansowanie w kwocie 60 000 złotych na usuwanie azbestu w 2011 roku.