Pomóżmy ptakom przetrwać mroźne dni!

Są to okolice czerpni przy pompowniach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub inne miejsca, gdzie bieżący nurt wody nie pozwala jej szybko zamarznąć i pokryć powierzchni lodem. Dlatego kierujemy gorący apel do mieszkańców o dokarmianie ptactwa wodnego w tych miejscach lub w domowych karmnikach innego ptactwa. Jeżeli ktoś posiada nadmiar karmy, która może być przeznaczona na dokarmianie ptaków, to prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nieporęt Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel.(22)767 04 10 lub 767 04 47, a na pewno zostanie ona wyłożona w miejscach, gdzie ptaki mają swoje zimowe ostoje.