Prace na Bagiennej

W II etapie prac na ulicy Bagiennej powstaje ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, na odcinku długości 160 metrów. Powstaną również wjazdy do posesji. Wzdłuż drogi, na poboczu, wykonane zostaną dreny francuskie, z tłucznia zawiniętego w geowłókninę i przykrytego płytami eco.

Koszt inwestycji to 113 tys. zł, realizatorem prac jest firma Usługi Brukarskie z Tłuszcza.

Prace na Bagiennej