Przebudowa kładki w Nieporęcie

Po obu stronach kładki są już zamontowane pochylnie dla niepełnosprawnych, ułatwiające też przejście osobom np. z wózkiem lub z rowerem. Poruszać będziemy się po bezpiecznej, drewnianej nawierzchni, która zabezpiecza przed poślizgiem. Rozmiary pochylni wynikają z dostosowania do obowiązujących przepisów, określających np. kąt nachylenia, gwarantujący bezpieczne pokonywanie jej w obie strony.
Zakończono też prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym metalowej konstrukcji samej kładki oraz nowej konstrukcji schodów, od strony ul. Dworcowej. Malowane są na kolor niebieski.

Obecnie trwają prace przy montażu nowej nawierzchni kładki, która wykonana będzie z drewnianych desek, kładzionych prostopadle do balustrad. Po ich zakończeniu przywrócony zostanie ruch pieszy na kładce. Przewidywany termin to 3 sierpnia.

Ponadto po stronie zachodniej wykonany został ciąg pieszy, łączący chodnik ze ścieżką rowerową w kierunku osiedla Głogi.
Koszt modernizacji kładki to kwota blisko 2 mnl zł, z tego 500 tys. zł gmina pozyskała ze środków unijnych.