Remont nawierzchni ulicy Topolowej

Wykonana została asfaltowa nawierzchnia ścieralna, pobocza ulicy wysypano żwirem. Wyremontowany został 660-metrowy odcinek drogi, od ulicy Szkolnej do wlotu na drogę wojewódzką Pogonowskiego.

Koszt inwestycji wyniósł 160 tys. zł, wykonywała ją firma Fal-Bruk z Warszawy.

Remont nawierzchni ulicy Topolowej