Rusza Punkt Porad Obywatelskich

Poradnictwo ma na celu wspieranie obywateli , którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i próbę poszukiwania rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o przysługujących prawach, sposobach ich dochodzenia, możliwych rozwiązaniach tych problemów wraz z przedstawieniem konsekwencji każdego z dostępnych rozwiązań. Porady będą udzielali wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie prawa, spraw społecznych, samorządowych itd.
Nasze hasło ;” Obywatele pomagają obywatelom być obywatelami”.
Zamierzamy wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o przysługującym ich prawach i uprawnieniach oraz wzmacniać umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promować postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Doradca będzie pełnił dyżur w PPO w każdy czwartek, w godzinach 16.00-18.00
w siedzibie STOWARZYSZENIA przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie,
tel.: /22/ 774 50 80.