Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Brzoza”.

Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie.

Stowarzyszenie powstało aby wspierać działania nieporęckiego Szczepu poprzez pozyskiwanie środków i dofinansowywanie bogatych w swej ofercie akcji harcerskich tj.: biwaki, rajdy, festiwale i konkursy, spotkania okolicznościowe, a w szczególności Harcerskie Akcje Letnie i Zimowe. Stowarzyszenie jest odpowiedzią na duże i wciąż rosnące zainteresowanie harcerstwem wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Naszym zadaniem jest wspieranie ich młodzieńczego zapału i pomaganie w pokonywaniu wyzwań.

Wszystkich chętnych chcących wesprzeć działalność Stowarzyszenia zachęcamy do kontaktu, e-mail: stowarzyszenie.brzoza@gmail.com