Sukces 14-ek

W celu zdobycia owej odznaki my – harcerze, musieliśmy wykonać 4 przydzielone nam zadania.
Pierwszym z nich było poznanie historii średniowiecznego rycerza – Zawiszy Czarnego. Podczas zbiórek nie tylko pogłębialiśmy wiedzę o danym rycerzu, ale również na podstawie jego dokonań budowaliśmy nasz system wartości. Bo przecież na słowie harcerza można polegać jak na Zawiszy.

Drugie zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju Rycerskiego, na którym zuchy i harcerze wykazali się zdobytą wiedzą o Grunwaldzie i tradycjach rycerskich. Oprócz konkursów z wiedzy historycznej odbył się w naszej harcówce prawdziwy turniej sprawnościowy. Momentem wieńczącym tamten dzień było pasowanie na Rycerza i Damę Dworu. Wspólnie z naszymi gośćmi doskonale się wtedy bawiliśmy.

Jako trzecie zadanie przydzielono nam – Zwiad Grunwaldzki. Jego celem yło zorganizowanie wycieczki do miejsc, historycznie związanych z harcerstwem i Grunwaldem. Udaliśmy się zatem do Muzeum Harcerstwa Polskiego i Polskiej Akademii Nauk, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć ciekawe wystawy. Wtedy też poznaliśmy kilku „Zawiszaków” – harcerzy z Szarych Szeregów, służących ojczyźnie podczas okupacji. Nie zawahaliśmy się zaprosić ich na naszą zbiórkę, by opowiedzieli nam o swoich przeżyciach. W ramach Zwiadu mieliśmy również znaleźć i otoczyć opieką miejsce pamięci narodowej na terenie naszej gminy. Dlatego wspólnie z zuchami postanowiliśmy opiekować się białobrzeskim cmentarzem wojskowym i co roku pielęgnować groby poległych żołnierzy.

Ostatnie zadanie wymagało od nas nie lada zdolności manualnych. Musieliśmy bowiem wykonać 10 drewnianych drogowskazów na rzecz lipcowego Zlotu Grunwaldzkiego. Nie udałoby się to jednak bez wsparcia pana Daniela Seroki.

Ponad to, cały czas prowadziliśmy dokumentację naszych dokonań w formie zdjęć i kroniki. I tak dzięki ogromnej pracy całej drużyny, motywowanej przez druhny: drużynową pwd. Marzenę Zakrzewską i przyboczną pwd. Jolantę Świerczewską, zajęliśmy 3 miejsce we współzawodnictwie oraz zdobyliśmy Tytuł i Odznakę Drużyn Grunwaldzkich!

Ten wielki sukces zawdzięczamy także pani Wandzie Biłas – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie oraz dh. Anecie Sieczce – zastępcy komendanta Szczepu 14 DH i GZ Nieporęt, na których pomoc mogliśmy zawsze liczyć. Dziękujemy!
Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!

dh. Dominika Zakrzewska