Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku Urząd Gminy

W zastępstwie uruchomione zostaną przystanki:

– URZĄD GMINY NP 51 – około 100 metrów przed lokalizacją przystanku 01;

– URZĄD GMINY NP 52 – około 100 metrów za lokalizacją przystanku 02.