Uroczystość na Radosnej

Na ulicy Radosnej wykonany został ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej. Mieszkańcy zyskali dogodniejszą trasę komunikacyjną do Legionowa oraz połączenie z ulicami Wolską i Łąkową. Również dojazd do posesji jest teraz ułatwiony. Prace zrealizowane zostały bardzo sprawnie, w krótkim czasie.

Koszt inwestycji wyniósł 241 tys. złotych.
W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli mieszkańcy miejscowości, Wójt Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, radny Andrzej Kula, Zastępca Wójta Alicja Sokołowska, sołtys Wiesława Bielska. Poświęcenia dokonał ksiądz ksiądz Tomasz Niechciałowski z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Legionowie.