XIV Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

Rozpocznie się ono o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Św pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Oprawę muzyczną Mszy Św. i koncert kolęd wykona Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Informujemy również, że w godz 8.30 – 13.30 będzie podstawiony autokar do poboru krwi z CKIK z Radomia, a obsługa medyczna z CKiK z Warszawy z ul. Saskiej. Po spotkaniu w kościele zapraszamy na poczęstunek do domu parafilanego. Wszystkich chętnych zapraszamy!