Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej, pomiędzy rondem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie, a ul. Kościelną w Kątach Węgierskich

Trwa budowa ścieżki rowerowej pomiędzy rondem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie, a ul. Kościelną w Kątach Węgierskich.

Wzdłuż ulicy Strużańskiej powstaje ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej szerokości  2 m  i  długości 800 m. Wykonawcą  jest firma Roboty Ziemno-Budowlane z Legionowa. Inwestycja jest kontynuacją  realizowanej w latach 2017-2018 budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie, liczącego 2,2 kilometra i prowadzącego od granicy z Gminą Jabłonna do ronda im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Termin wykonania inwestycji to 20 maja 2019 r.

IMG_1068

IMG_09482a