Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie

Trwa budowa chodnika oraz zjazdów na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie. Inwestycja realizowana jest z inicjatywy gminy Nieporęt, w ramach porozumienia zawartego z MZDW w Warszawie. Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji, w imieniu zarządcy drogi zgłosiła do Wojewody przedmiotowe zadanie, jak również przekazała dokumentacje do zarządcy drogi – MZDW. Inwestycję za kwotę 183 706 zł wykonuje firma AGBUD.20191206_130947

78767965_1384464585053618_3991123468186812416_o