Budowa drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego, od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, na odcinku 8 km – ścieżka rowerowa oraz chodnik.

Projekt, realizowany w partnerstwie z Markami, Ząbkami, Zielonką, Kobyłką, Wołominem i Radzyminem, współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest w 2019 roku.

Całkowita wartość projektu – 75 mln złotych
Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt – 10 mln zł,
w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 8 mln zł.