Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej

Wybudowano:

– sieć wodociągową w ul. Borki w Józefowie o długości  368,5 mb.

– sieć wodociągową w ul. Powstańców w Nieporęcie o długości 193 mb

– sieć wodociągową w ul. Promykowej w Stanisławowie Pierwszym o długości 638 mb.

Łączny koszt wykonania infrastruktury wodociągowej wyniósł 318 260 zł.