Ścieżka rowerowa II i III etap

4.12.2020 r.
Prace zostały już zakończone. Trasą rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego możemy przejechać od stacji PKP w Nieporęcie aż do granicy z Warszawą. To także 8 kilometrów bezpiecznego i malowniczego spaceru.

19.11.2020 r.

Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego na terenie gminy zbliża się do końca. Na ostatnim odcinku II etapu, przed mostem w Rembelszczyźnie, teren przygotowany jest do położenia nawierzchni. Trzeci odcinek, do granicy z Warszawą, został już ukończony. Jest i chodnik i ścieżka rowerowa. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe i porządkowe.

29.09.2020 r.

Na budowie drugiego etapu trasy rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego wykonywana jest obecnie na odcinku ok. 1 km warstwa wiążąca, na której położona zostanie warstwa asfaltu. Równolegle trwają prace porządkowe oraz przygotowywane są miejsca, na których umiejscowione będą ławeczki.

25.08.2020 r.

Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim – II etap

Na odcinku od ulicy Izabelińskiej w stronę mostu przy ul. Strużańskiej postępuje budowa chodnika dla pieszych i nitki rowerowej. Płyty chodnikowe położone zostały na odcinku ok. 500 metrów. Równolegle wykonywana jest podbudowa pod ścieżkę rowerową i kładziona jest na niej warstwa wiążąca i ścieralna.  Koszt budowy II etapu inwestycji to kwota 1 852 000 zł, a 80%  stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace zaplanowane są do końca grudnia.

18.08.2020 r.

Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim – II etap

Na odcinku od ulicy Izabelińskiej w stronę mostu przy ul. Strużańskiej postępuje budowa chodnika dla pieszych i nitki rowerowej.
Płyty chodnikowe położone zostały na odcinku ok. 500 metrów. Równolegle wykonywana jest podbudowa pod ścieżkę rowerową, która będzie miała nawierzchnie asfaltową. Koszt budowy II etapu inwestycji to kwota 1 852 000 zł, prace zaplanowane są do końca grudnia.


15.07.2020 r.

W szybkim tempie postępuje budowa II odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego.
Na odcinku ok. 300 m ułożone zostały obrzeża ścieżki i chodnika.

14.07.2020 r.

Trwa realizacja II i III etapu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego. II etap realizowany jest przez firmę Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, na odcinku od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stanisławowie Pierwszym do ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie, za kwotę 1 852 000 zł.
III etap realizuje konsorcjum Invest AG Sp. Z o.o. Sp. kom., od ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie do granicy z Warszawą, za kwotę 1 503 734, 77 zł.

Obecnie położony został chodnik na odcinku ok. 800 m od strony Warszawy. Obok chodnika zostanie wykonana asfaltowa ścieżka rowerowa.
Łączna długość II i III etapu ścieżki rowerowej wynosić będzie 3,6 km. Planowane zakończenie prac – grudzień 2020 r.6 czerwca 2020 r.

Od soboty 6 czerwca rozpoczął się etap sadzenia krzewów ozdobnych. Będzie ich ponad 8000.

Zakończony został kolejny etap sadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych nad Kanałem Żerańskim, od kładki w Nieporęcie aż za ulicę Izabelińską. Na tym odcinku posadziliśmy 371 drzew oraz 8 lip na 30-lecie Samorządu Terytorialnego.


19.05.2020 r.

Kontynuujemy prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów na ścieżce rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego – od kładki w Nieporęcie do poziomu pływalni w Stanisławowie Pierwszym. Posadzonych zostanie 371 drzew, a następnie ok. 7,5 tys. krzewów.


17.04.2020 r.

17 kwietnia ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF – na odcinku w kierunku Warszawy.

16.04.2020 r.

Rozpoczęły się prace przy układaniu drugiej warstwy asfaltu – ścieralnej na ścieżce rowerowej wzdłuż kanału Żerańskiego.

17.02.2020 r.

Droga rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego powstaje w ramach projektu „Rozwój Zintegrowany Sieci Dróg Rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin i Radzymin”, dofinansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ważnym aspektem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, poprzez ograniczenie liczby poruszających się samochodów, jak również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników nowej trasy komunikacyjnej, poprzez oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika. Trasa rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego, to nie tylko dogodne połączenie komunikacyjne dla osób dojeżdżających do szkoły i pracy, ale również strefa aktywnego wypoczynku. Planowany ciąg komunikacyjny ma być w przyszłości wizytówką gminy, miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców oraz turystów. Ścieżka będzie łączyła system ścieżek rowerowych powiatu legionowskiego, wołomińskiego i Warszawy. Całkowita wartość projektu  budowy drogi rowerowej wynosi 75 mln złotych, natomiast wartość projektu na terenie gminy Nieporęt – 10 mln zł, w tym dofinansowanie dla gminy ze środków unijnych – 8 mln zł.

Wzdłuż Kanału Żerańskiego, na odcinku 8 kilometrów od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, gmina Nieporęt realizuje atrakcyjną trasę komunikacyjną, przystosowaną do ruchu pieszego i rowerowego. Wzdłuż trasy rowerowej, od ulicy Dworcowej w Nieporęcie do ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym, zostały zamontowane 163 słupy oświetleniowe, tworząc pas oświetleniowy o długości 4090 m.
Obecnie zrealizowano 4,5 km ścieżki.

15 .10. 2019 r.