Budowa chodnika w Rembelszczyźnie

Chodnik budowany jest na odcinku od ronda do ulicy Polnej, po obydwu stronach jezdni.
Po prawej stronie (w kierunku Warszawy) położona już została nawierzchnia z kostki na całym zaplanowanym odcinku, długości 173 metrów.

Po drugiej stronie jezdni trwają prace ziemne – korytowanie i wykonywanie podbudowy pod chodnik.
Wykonawcą inwestycji, której koszt wyniesie ok. 160 tys. zł, jest firma Roboty Ziemne – Budowlane J. Mróz z Legionowa