Budowa nawierzchni ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich

– budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej i długości 160 m,
– odwodnienie poboczy i utwardzenie płytami eko,
– koszt – 113 tys. zł,
– wykonawca – firma Usługi Brukarskie z Tłuszcza.