Budowa ulicy Cichej w Rembelszczyźnie

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 250 metrów i nawierzchni z kostki.

Wykonawca – firma TOMBUD z Wieliszewa.

Realizację inwestycji o wartości 198,2 tys. złotych zakończono w październiku.