Budowa ulicy Pilawa w Białobrzegach

Na ulicy Pilawa w Białobrzegach, na odcinku 150 metrów, wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej oraz przepust z barierami ochronnymi na rowie A.

Inwestycję zrealizowała firma Budowy, Remonty Dróg, Ulic, Chodników z Tłuszcza, jej koszt wyniósł 190 tys. złotych.

Budowę zakończono w czerwcu 2014 r.